ภิรมย์ http://phirom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=84 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสถูปเจดีย์สถาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=84 Sun, 24 Aug 2008 0:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=83 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้าวสักกะอัญเชิญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=83 Sun, 24 Aug 2008 0:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=82 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหากัสสปกราบพระยุคลบาท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=82 Sun, 24 Aug 2008 0:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=81 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกมณฑาตก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=81 Sun, 24 Aug 2008 0:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=80 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายพระเพลิงแต่เพลิงไม่ติด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=80 Sun, 24 Aug 2008 0:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=79 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[นางมัลลิกาถวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=79 Sun, 24 Aug 2008 0:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=78 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสรีระศพไม่เคลื่อนจากที่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=78 Sun, 24 Aug 2008 0:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=77 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่าวสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=77 Sun, 24 Aug 2008 0:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=76 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=76 Sun, 24 Aug 2008 0:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=75 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ ประทานโอวาท ปัจฉิมโอวาท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=75 Sun, 24 Aug 2008 0:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=74 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=74 Sun, 24 Aug 2008 0:02:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=73 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดสุภัททปริพพาชก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=9&gblog=73 Sun, 24 Aug 2008 0:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=72 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดให้แจ้งข่าวปรินิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=72 Sat, 23 Aug 2008 23:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=71 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=71 Sat, 23 Aug 2008 23:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=70 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสสรรเสริญพระอานนท์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=70 Sat, 23 Aug 2008 23:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=69 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูปารหบุคคล ๔ ประทานโอวาทแก่พระอานนท์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=69 Sat, 23 Aug 2008 23:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=68 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=68 Sat, 23 Aug 2008 23:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=67 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=67 Sat, 23 Aug 2008 23:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=66 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงปรารภสักการะบูชา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=66 Sat, 23 Aug 2008 23:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=65 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลแห่งบิณฑบาตทาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=65 Sat, 23 Aug 2008 23:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=64 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิวกายของพระพุทธเจ้าผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=64 Sat, 23 Aug 2008 23:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=63 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ปุกกุสะถวายผ้าสิงคิวรรณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=63 Sat, 23 Aug 2008 23:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=62 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ เสด็จไปเมืองกุสินารา ทรงขอน้ำเสวย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=62 Sat, 23 Aug 2008 23:47:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=61 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[บิณฑบาตครั้งสุดท้าย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=61 Sat, 23 Aug 2008 23:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=60 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสเหตุแผ่นดินไหว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=60 Sat, 23 Aug 2008 23:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=59 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรินิพพาน ทรงปลงอายุสังขาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=59 Sat, 23 Aug 2008 23:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=58 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงทำนิมิตโอภาส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=58 Sat, 23 Aug 2008 0:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=57 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ ทรงปรารภชราธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=57 Sat, 23 Aug 2008 0:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=56 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[อัครสาวกปรินิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=56 Sat, 23 Aug 2008 0:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=55 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงเปิดโลกลำดับพรรษายุกาล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=55 Sat, 23 Aug 2008 0:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=54 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงเปิดโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=54 Sat, 23 Aug 2008 0:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=53 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เสด็จลงจากดาวดึงส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=53 Sat, 23 Aug 2008 0:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=52 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=52 Sat, 23 Aug 2008 0:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=51 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปิณโฑลภาระทวาชะทำปาฏิหาริย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=51 Sat, 23 Aug 2008 0:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=50 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ยมกปาฏิหาริย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=50 Sat, 23 Aug 2008 0:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=49 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ครุธรรม ๘ ประการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=49 Sat, 23 Aug 2008 0:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=48 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=48 Sat, 23 Aug 2008 0:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=47 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธบิดาเสด็จพระนิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=47 Sat, 23 Aug 2008 0:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=46 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=23-08-2008&group=9&gblog=46 Sat, 23 Aug 2008 0:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=45 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเทวทัตทำสังฆเภท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=45 Fri, 22 Aug 2008 23:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=44 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคีรี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=44 Fri, 22 Aug 2008 23:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=43 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=43 Fri, 22 Aug 2008 23:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=42 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ศากยะราช ๖ พระองค์ออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=42 Fri, 22 Aug 2008 23:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=41 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายพระเชตวันวิหาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=41 Fri, 22 Aug 2008 23:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=40 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ราหุลบรรพชา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=40 Fri, 22 Aug 2008 23:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=39 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทกุมารออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=39 Fri, 22 Aug 2008 23:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=38 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดพระนางพิมพาเทวี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=38 Fri, 22 Aug 2008 23:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=37 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดพระพุทธบิดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=37 Fri, 22 Aug 2008 23:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=36 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=36 Fri, 22 Aug 2008 23:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=35 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดอัครสาวกทั้งสอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=35 Fri, 22 Aug 2008 23:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=34 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปดิสสะและโกลิตะออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=34 Fri, 22 Aug 2008 23:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=33 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆาราม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=33 Fri, 22 Aug 2008 23:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=32 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=32 Fri, 22 Aug 2008 23:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=31 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เสด็จพระนครราชคฤห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=31 Fri, 22 Aug 2008 23:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=30 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=30 Fri, 22 Aug 2008 23:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=29 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ ส่งพระสาวกประกาศพระศาสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=29 Fri, 22 Aug 2008 23:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=28 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ยสะกุลบุตรออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=28 Fri, 22 Aug 2008 23:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=27 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฐมเทศนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=27 Fri, 22 Aug 2008 23:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=26 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=26 Fri, 22 Aug 2008 23:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=25 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่มไม้อชปาลนิโครธ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=25 Fri, 22 Aug 2008 23:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=24 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ เทววาจิกอุปาสก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=24 Fri, 22 Aug 2008 23:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=23 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ ร่มไม้มุจจลินท์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=23 Fri, 22 Aug 2008 23:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=22 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=22 Fri, 22 Aug 2008 23:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=21 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=21 Fri, 22 Aug 2008 23:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=20 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงชนะมาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=20 Fri, 22 Aug 2008 22:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=19 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงลอยถาดเสี่ยงพระบารมี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=19 Fri, 22 Aug 2008 22:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=18 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=18 Fri, 22 Aug 2008 22:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=17 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงพระสุบิน ๕ ข้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=17 Fri, 22 Aug 2008 22:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=16 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงระลึกถึงเสียงพิณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=16 Fri, 22 Aug 2008 22:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=15 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงอสัญญีภาพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=15 Fri, 22 Aug 2008 22:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=14 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาบุรุษเสด็จเข้าสำนักดาบส-เริ่มทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=14 Fri, 22 Aug 2008 22:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=13 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระมหาบุรุษถวายราชสมบัติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=13 Fri, 22 Aug 2008 22:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=12 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ โกณทัญญพราหมณ์ชวนเพื่อนออกบวช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=12 Fri, 22 Aug 2008 22:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=11 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ นายฉันนะนำอาภรณ์กลับพระนครกบิลพัสดุ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=11 Fri, 22 Aug 2008 22:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=10 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงตัดพระโมฬีถือเพศบรรชิตที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=10 Fri, 22 Aug 2008 22:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-07-2010&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-07-2010&group=19&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[สวยมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-07-2010&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-07-2010&group=19&gblog=1 Sun, 04 Jul 2010 21:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=13-10-2008&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=13-10-2008&group=17&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=13-10-2008&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=13-10-2008&group=17&gblog=1 Mon, 13 Oct 2008 16:22:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=15&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ของไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=15&gblog=2 Sat, 04 Oct 2008 21:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=15&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[chat room]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=15&gblog=1 Sun, 24 Aug 2008 21:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=7 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วันออกพรรษา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=7 Sun, 24 Aug 2008 0:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=6 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันเข้าพรรษา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=6 Sun, 24 Aug 2008 0:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอาสาฬหบูชา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 Sun, 24 Aug 2008 0:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=4 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันมาฆบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=4 Sun, 24 Aug 2008 0:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=3 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันวิสาขบูชา (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=3 Sun, 24 Aug 2008 0:22:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=2 Sun, 24 Aug 2008 0:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=14&gblog=1 Sun, 24 Aug 2008 0:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=31-08-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=31-08-2008&group=11&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[นครวัตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=31-08-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=31-08-2008&group=11&gblog=2 Sun, 31 Aug 2008 21:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=25-08-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=25-08-2008&group=11&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาพระวิหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=25-08-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=25-08-2008&group=11&gblog=1 Mon, 25 Aug 2008 15:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=3 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชาธรรมภาค ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=3 Sun, 24 Aug 2008 12:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมวิภาค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=10&gblog=2 Sun, 24 Aug 2008 12:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=10&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชานัยมุข เล่ม ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=10&gblog=1 Thu, 21 Aug 2008 23:35:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=9 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสิทธัตถะกุมารเสด็จหนีออกบรรพชา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=9 Fri, 22 Aug 2008 22:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=8 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสิทธัตถะกุมารทรงสดับคุณบทพระนิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=8 Fri, 22 Aug 2008 22:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=7 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสิทธัตถะกุมารทอดพระเนตรเทวทูต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=7 Fri, 22 Aug 2008 22:22:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=6 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางเจ้ามายาเสด็จทิวงคต-พระกุมารเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=6 Fri, 22 Aug 2008 22:19:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=5 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ โกณทัญญพราหมณ์ยกนิ้วมือเดียวพยากรณ์-ถวายพระนาม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=5 Fri, 22 Aug 2008 22:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=4 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[อสิตะดาบสเข้าเฝ้าเยี่ยมและถวายพยากรณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=4 Fri, 22 Aug 2008 22:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=3 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระกุมารดำรัสอาภิสวาจา-สหชาติที่บังเกิดร่วมกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=3 Fri, 22 Aug 2008 22:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบรมโพธิสัตว์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=2 Fri, 22 Aug 2008 21:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ศากยวงศ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=22-08-2008&group=9&gblog=1 Fri, 22 Aug 2008 21:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-11-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-11-2008&group=7&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่นแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-11-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-11-2008&group=7&gblog=1 Mon, 24 Nov 2008 9:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=4 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[Documents of School ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=4 Tue, 18 Nov 2008 17:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=3 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[School โรงเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=18-11-2008&group=5&gblog=3 Tue, 18 Nov 2008 1:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=5&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นภาพแล้วชวนให้สงสารนักเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=24-08-2008&group=5&gblog=2 Sun, 24 Aug 2008 11:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=5&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[ในตอนแจกสมุดที่กัมพูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=5&gblog=1 Thu, 21 Aug 2008 11:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=4&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดทำวัตรเย็นแปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=21-08-2008&group=4&gblog=1 Thu, 21 Aug 2008 0:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=3&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[หวัดดีทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=3&gblog=1 Wed, 20 Aug 2008 13:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=2&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปโบราณของวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=04-10-2008&group=2&gblog=2 Sat, 04 Oct 2008 16:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=2&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[โบสถ์โบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=2&gblog=1 Wed, 20 Aug 2008 16:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=09-09-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=09-09-2009&group=1&gblog=2 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[អ្នក​ភូមិ​នៅ​រតនគិរី​នាំ​គ្នា​ផ្ដិត​មេ​ដៃ​ស្នើ​សុំ​ការ​វិល​ត្រឡប់​នៃ​សកម្ម​ជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=09-09-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=09-09-2009&group=1&gblog=2 Wed, 09 Sep 2009 23:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=1&gblog=1 http://phirom.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลชีวิต 38 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phirom&month=20-08-2008&group=1&gblog=1 Wed, 20 Aug 2008 0:18:26 +0700